تغییر ساعت شروع دستگاه ها

تعطیلی زمستانه و پاییزی در حد پیشنهاد است/تغییر ساعت شروع کار دستگا‌ه‌ها در حال بررسی است

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت:بحث تعطیلی زمستانه و پاییزی مدارس در حد یک پیشنهاد بوده و در حال بررسی کارشناسی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار