تهویه مناسب

خود مراقبتی رادر این روزهای خاکستری فراموش نکنیم

ورزش در هوای آلوده نتیجه‌ی عکس دارد و به دلیل تنفس آلاینده‌های خطرناک، احتمال بروز حمله قلبی افزایش پیدا می‌کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار