جابجایی متکدیان

جابجایی متکدیان از شهری به شهر دیگر درست است؟/تفاوت کرج و ورامین در چیست؟

«فقر در جامعه» و «کوچ افراد از روستاها به شهرها» باعث ایجاد پدیده ای شده به نام «تکدیگری». هرچند دو عامل در به وجود آمدن این معضل اجتماعی تاثیرگذارهستند اما به طور کلی اعتیاد، سالمندی، معلولیت، ناتوانی جسمی، افراد بی سرپرست و چندی دیگر اگر حمایت مالی نشوند جزو متکدیان محسوب می شوند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار