جدال با مرگ

پایان زندگی نوزاد ٤ ماهه پس از ٢٠ روز جدال با موادمخدر

«علی» و «رویا» قربانیان موادمخدر هستند، دو نوزاد ٤ماهه که به فاصله چند روز از هم، به بیمارستان لقمان تهران منتقل شدند، آنها را به خاطر مسمومیت با موادمخدر و سوءتغذیه شدید، بستری کردند، اما یکی در جدال با موادمخدر، نجات پیدا کرد و دیگری برای همیشه چشم‌هایش را به روی دنیا بست.

جدال با مرگ در فرودگاه سانتیاگوی شیلی

در حادثه فرودگاه سانتیاگوی شیلی دو تن از کارگران در جدال با مرگ توانستند خود را نجات دهند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار