جزیره ای عمل کردن

ضرورت پرهیز از جزیره ای عمل کردن در مبارزه با مواد مخدر

معاون قضایی دادستانی کل کشور در جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر لزوم تعامل و همدلی و نقش آفرینی روز افزون این کمیته در امور مربوط به مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار