جلسه اعضای هیات ویژه

انتشار متن گزارش هیات ویژه گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو

گزارش تفصیلی هیات ویژه تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو به منظور اطلاع و بهره برداری سازمان ها و عموم مردم برای بررسی و اعلام هرگونه توضیحات و نظرات پیرامون آن به هیات ویژه بررسی حادثه منتشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار