جمعیت کارگری

جمعیت کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی به ۱۳.۷میلیون نفر رسید

طبق جدیدترین آمار رسمی، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر و افراد تحت پوشش نیز بیش از ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر رسید.

محیط های صنعتی می توانند در کاهش اعتیاد موثر باشند

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های صنعتی و ایجاد واحدهای همیار کارکنان می‌تواند بروز اعتیاد را کم کند، به همین علت تخصیص منابع بیشتر توسط دستگاه‌های متولی و تعهد سندیکاهای کارفرمایی برای سرمایه‌گذاری روی این موضوع ضروری است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار