حبیب اله اسماعیلی

شیوه نامه برگزاری الکترونیکی انتخابات مدیران مسوول نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به  زودی ابلاغ می شود 

سومین نشست شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریه های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، امروز به ریاست دکتر سیدطه هاشمی در معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه تشکیل شد. 

حبیب اسماعیلی: پویایی حوزه فرهنگی بر گرفته از مشارکت و اعتماد به دانشجوست

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی،با اشاره به دستاوردهای فرهنگی گفت: رمز پویایی حوزه فرهنگی دانشگاه ، برگرفته از اعتماد به دانشجو و فراهم ساختن زمینه مشارکت آنان در امور فرهنگی و اجتماعی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار