حذف عنوان طلاق

به ازای هر ۳.۵ ازدواج یک طلاق در کشور رخ می دهد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در حال حاضر قوانینی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر پس از ازدواج بنا به هر دلیلی جدایی صورت گرفت، فرد نامه ای را برای حذف نام فرد دیگر از شناسنامه به ثبت احوال ارسال می کند. متاسفانه هم اکنون افراد پس از طلاق در محیط های مختلف دچار آسیب های اجتماعی متعددی می شوند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار