حسین جمالی آشتیانی

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار