حسین شیرزاد

در ششمین سمپوزیوم " تجارب تطبیقی رویکردهای اجرایی در انگاره های کشاورزی قراردادی" مطرح شد؛

استفاده از تجارب مطالعات تطبیقی در حوزه بین المللی کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما نیازمند استفاده از تجارب مطالعات تطبیقی در حوزه بین المللی کشاورزی قراردادی و درک مکانیزم های پیدا و پنهان در قواعد و تنظیمات کشت سفارشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ﺗﻼش ﺑﺮای تدوین یک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻘﻦ و در عین‌ﺣﺎل کارشناسانه هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

۴۳۰ هزارتن گوجه فرنگی خرید حمایتی شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: سونامی گوجه فرنگی با خرید حمایتی تعاون روستایی کشور کنترل شد و تاکنون بالغ بر ۴۳۰ هزارتن گوجه فرنگی به شیوه توافقی و حمایتی از کشاورزان خریداری شده است.

عرضه رب گوجه فرنگی در بورس کالای ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: رب گوجه فرنگی حاصل از فرآوری گوجه فرنگی های خریداری شده از کشاورزان در بورس کالای ایران عرضه خواهد شد .

ورود سازمان تعاون روستایی به حذف دلالی از بازار زعفران

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با بهره گیری از اعتبار بانک کشاورزی به حذف دلالی از بازار زعفران ورود می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار