حضور بانوان بسیجی به عنوان مبلغ اسلامی

حضور بانوان بسیجی به عنوان مبلغ اسلامی درموکب های ایرانی

رئیس بسیج زنان کشور از حضور بانوان بسیجی به عنوان مبلغان مذهبی در موکب های ایرانی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار