حقوق دولتی معادن وصول شده در کشور

وصول حقوق دولتی معادن 2 برابر شد

حقوق دولتی معادن وصول شده در کشور طی 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 97.1 درصد رشد داشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار