حمید نخعی

ارسال بیش از 4 هزار و سیصد اثر به جشنواره سراسری قرآن و عترت

رئیس دبیرخانه بیست و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت از ارسال بیش از چهار هزار و سیصد اثر به دبیرخانه بیست و سومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش های دینی خبر داد.

کارگردان «ابد و یک روز» پروانه ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه در جلسه 5 آذر موافقت کرد. 

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار