حمیدرضاجمشیدی

رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت:

900 میلیارد در حوزه داروهای نوین سرمایه‌گذاری شده است

رئیس هیئت مدیره گروه شهرک دارویی برکت گفت: بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در حوزه داروهای نوین سرمایه‌گذاری داشتیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار