خصوصیات شخصیتی

تحقیقات جدید نشان داد؛

ارتباط باکتری های روده با شخصیت انسان چیست؟

دانشمندان به بررسی ارتباط باکتری های روده و شخصیت انسان پرداختند و نتایج نشان داد که تنوع در باکتری سطح استرس را کاهش می دهد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار