دادستان رودبارجنوب

قاتل مامور ناجا دستگیر شد

حامد عمرانی دادستان رودبارجنوب از دستگیری قاتل مامور ناجا خبر داد.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده سیاه شرور معروف کرمان

دادستان رودبارجنوب  از رسیدگی ویژه وخارج از نوبت به پرونده شرور مسلح "آریا جاویدان" در شهرستان رودبار جنوب خبر داد وگفت: پرونده این شرور وهمدستانش در شعبه اول بازپرسی رودبار جنوب درحال رسیدگی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار