دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند:

کشف ۲۰۰ کارتن داروی تاریخ مصرف گذشته به ارزش 5 میلیارد از یک ویلای غیرمجاز

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از کشف ۲۰۰ کارتن داروی تاریخ مصرف گذشته به ارزش پنج میلیارد ریال از یک ویلای غیرمجاز خبر داد.

ورود مدعی العموم برای ساماندهی گلوگاه جاده فیروزکوه و هراز

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از ورود مدعی العموم برای ساماندهی گلوگاه جاده فیروزکوه و هراز در شهرستان دماوند خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار