داروپزشکی

داروساز، داروپزشک و داروخانه به موسسه داروپزشکی تبدیل شود

معاون آموزشی داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه داروساز، داروپزشک و داروخانه به موسسه داروپزشکی تبدیل شود، گفت: زمانی که عنوان داروساز به کار برده می شود، در حقیقت این حرفه را کوچک می کنیم، پس باید به داروساز، عنوان داروپزشک داده شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار