داریوش بهارلویی

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب و برق استان خوزستان مطرج کرد؛

سیلاب از گسترش ریزگردها جلوگیری می‌کند

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب و برق استان خوزستان گفت: صحبت از تأثیرات مثبت هنگام جاری شدن سیل و زمان تألم مردم، شاید چندان بحث دلچسبی نباشد اما واقعیت این است که سیلاب ها علیرغم خساراتی که وارد می کنند، تأثیرات مثبتی نیز دارند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار