دانشگاه علوم انسانی قرقیزستان

همکاری علمی واحد علوم تحقیقات با دانشگاه علوم انسانی قرقیزستان

تفاهم­نامه همکاری علمی و فرهنگی میان دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم انسانی کاراسائیو بیشکک قرقیزستان امضا شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار