درایت و تدبیر

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور؛

علی ناصحی به عنوان مشاور رئیس و سرپرست دفتر ریاست منصوب شد

علی ناصحی طی حکمی از سوی محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست دفتر ریاست منصوب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار