دستاوردهای خلاقانه دانشجویان

در شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی استان یزد تاکید شد

ارائه دستاوردهای خلاقانه دانشجویان در نمایشگاه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت: «کتاب اخلاق حرفه ای وکالت و دانشنامه فرهنگی مراحل ابتدایی نگارش را پشت سرگذاشته است.»

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار