دفتر تشریفات و پیگیری های ویژه

با حکم دکتر فرهاد رهبر؛

مدیر کل دفتر تشریفات و پیگیری های ویژه دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مدیر کل دفتر تشریفات و پیگیری های ویژه دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار