دوران بطالت

نباید دوران سربازی را دوران بطالت بنامیم

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس گفت: خدمت سربازی از هر لحاظ، یک ارزش اجتماعی است و این تصور غلطی است که دوران سربازی را دوران بطالت بنامیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار