دومین کنگره شهدای دانشجویی

رییس واحد بندرعباس در دومین کنگره شهدای دانشجویی استان هرمزگان

دانشگاه نقش مهمی در ترویج فرهنگ شهادت دارد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در دومین کنگره شهدای دانشجویی استان هرمزگان یکی از نقش ها و ماموریت های مهم دانشگاه را توسعه و ترویج فرهنگ شهادت دانست که می تواند نقش مهمی در این راستا داشته باشد.

دومین کنگره شهدای دانشجویی استان هرمزگان برگزار می شود

دومین کنگره شهدای دانشجویی استان هرمزگان با حضور سرداران هشت سال دفاع مقدس یرگزار می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار