دکتر راضیه حنطوش زاده

کارشناس بیماری های هموفیلی و تالاسمی وزارت بهداشت:

ایجاد مراکز جامع برای بیماران تالاسمی

کارشناس بیماری های هموفیلی و تالاسمی وزارت بهداشت با بیان اینکه سهولت در دسترسی یکی از اهداف ما در راستای حمایت از بیماران تالاسمی است که با ایجاد مراکز جامع محقق می شود، درخصوص وضعیت دارویی این بیماران تصریح کرد: در مورد وضعیت دارویی این بیماران چنانچه بیماران به سمت مصرف داروهای خوراکی حرکت کنند، بهتر است، چراکه کیفیت زندگی بهتری خواهند داشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار