دکتر سیامک غریبی اصل

اختراع توربین آبی روتور کروی شکل تغییر یافته در واحد اردبیل

نسل اول دستگاه توربین آبی روتور کروی کروی شکل تغییر یافته توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اخترع و از سوی سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران گواهی اعتبار و تایید اختراع صادر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار