دکتر سید حسن حجازی

واحد دهاقان در رشته‌های مدیریت مالی و کسب و کارهای کوچک دانشجو می پذیرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان با توجه به راه‌اندازی رشته‌های مدیریت مالی و کسب‌وکارهای کوچک در این واحد دانشگاهی، نقشه راه مدیریت مالی و کسب‌وکارهای کوچک در این دانشگاه را تشریح کرد.

رئیس واحد دهاقان، در شورای اداری شهرستان:

گردشگری سلامت و گردشگری ورزشی اولویت های شهرستان دهاقان است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان گفت: انجام مطالعات مختلف در دبیرخانه گردشگری شهرستان منتج به این نتیجه شد که گردشگری سلامت و گردشگری ورزشی از اولویت‌های گردشگری در منطقه دهاقان محسوب می‌شود.

رئیس واحد دهاقان در بازدید از مدارس سما؛

معلمان باید تفکر کردن را به دانش‌آموزان بیاموزند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان از مجتمع آموزشی سما، وابسته به این واحد دانشگاهی دیدن کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان منصوب شد

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دکتر سید حسن حجازی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار