دکتر علیرضا شیخ عطار

دکتر طهرانچی در مراسم معارفه معاون امور بین‌الملل خبر داد:

افزایش دو برابری تعداد دانشجویان غیرایرانی در یک سال گذشته

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه‌ها باید در عرصه بین‌الملل فعال باشند تا این رفتار را به نقد بکشند و نقش سازنده، فعال و الهام‌بخش داشته باشند.

سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی:

واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی خارجی جذب می کند

سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تاسیس واحد سوریه گفت:بی تردید حضور ما در کشور سوریه می تواند بعد جدیدی برای فعالیت های حضور منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در جهت سیاست های کلی نظام محسوب شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار