دکتر علیرضا منادی سپیدان

رویکرد وزارت علوم نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی تبعات امنیتی خواهد داشت

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز به توجیه ندارند، گفت: طبق بند مصوبه کمیسیون آموزش مجلس، همه رشته‎های دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است و وزارت علوم باید طوری سخن بگوید که به امید مردم توهین نشود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار