دکتر فرهاد ادهمی مقدم

ارتقاء جایگاه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی ملی و بین المللی

مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حوزه علوم پزشکی با تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی خود درصدد ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه آموزش علوم پزشکی است.

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران؛

دومین همایش مدیران مراکز (EDO) و (EDC) دانشگاههای علوم پزشکی آغاز شد

صبح امروز دومین همایش مدیران مراکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای مجری رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آغاز شد.

اولین دوره آزمون دستیاری داخلی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

آزمون دستیاری داخلی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین‌بار در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

دکتر ادهمی مقدم خبر داد: راه اندازی پنج کمیته در دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای مجری علوم پزشکی

مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در همایش سراسری ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی بیان کرد: EDC  با دستور معاون علوم پزشکی از شهریور ماه امسال راه اندازی شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار