دکتر محسن دهقانی

دکتر دهقانی:

دانشگاه آزاد اسلامی یکی از پرچم داران فعال در حوزه های فرهنگی است

رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از پرچم داران فعال در حوزه های فرهنگی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار