دکتر ملک نژاد

در حاشیه بازدید از حوزه امتحانات واحد الکترونیکی در مشهد

دیدار ریاست واحد الکترونیکی و ریاست واحد استان خراسان رضوی دانشگاه آزاد

رئیس واحد الکترونیکی در دیدار از حوزه امتحانی واحد الکترونیکی در مشهد، با ریاست واحد استان خراسان رضوی دیدار کرد.

در دانشگاه آزاد واحد مشهد صورت می گیرد:

ایجاد بانک ایده برای شناسایی نخبگان و اجرای طرحهای دانش بنیان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی بر ایجاد بانک ایده برای شناسایی نخبگان و اجرای طرحهای دانش بنیان تأکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار