دیدار و گفتگو

دیدار و گفتگو با رعنا کاظمی مهرآبادی

کتابفروشی آینده با همکاری نشر پارسه به مناسبت انتشار کتاب "دیپلماسی دیجیتال" جلسه دیدار و گفت و گویی با مترجم این اثر روز 14 اردیبهشت ماه در محل کانون زبان فارسی برگزار می کند.

دیدار و گفتگو با اسمعیل دمیرچی

کتابفروشی آینده در راستای معرفی و تجلیل از بزرگان عرصه ادب، پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه را به گفتگو با استاد دمیرچی اختصاص داده است.

دیدار و گفتگو با خشایار بهاری در کتابفروشی آینده

این هفته پنجشنبه صبح ۴ شهریور کتابفروشی آینده میزبان خشایار بهاری است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار