رأی مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی شد

مصطفی معین، عضو شورای عالی نظام پزشکی با رأی اعضای این شورا به عنوان رئیس شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار