رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

با هدف آشنایی دانش آموزان با انتخاب رشته ؛

مراسم هفته «دانشگاه باز»در واحد یادگار برگزار شد

مراسم هفته «دانشگاه باز» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار با هدف آشنایی با انتخاب رشته برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار