رئیس ستاد لیست خدمت

امروز، اعلام لیست نهایی خدمت برای شورای شهر تهران

رئیس ستاد لیست خدمت گفت: احتمالا امروز لیست نهایی خدمت اعلام خواهد شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار