رئیس ستادانتخابات استان تهران

چهارهزار شعبه‌ اخذ رأی در انتخابات مجلس برای استان تهران اختصاص می‌یابد

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: برای انتخابات مجلس در استان تهران پیش‌بینی می‌کنیم تعداد شعبه‌های اخذ رأی به چهار هزار شعبه برسد؛ البته تعداد دقیق پس از تشکیل هیأت اجرایی مشخص خواهد شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار