رئیس سندیکای تولید کنندگان مکمل‌های غذایی و رژیمی

فروش مکمل‌های غذایی و رژیمی در خارج از داروخانه ممنوع/معضل فروش مکمل‌ها در کوچه مروی

رئیس سندیکای تولید کنندگان مکمل‌های غذایی و رژیمی ضمن تشریح سه دوره رشد تولید مکمل‌ها در کشور، گفت: تنها مرجع تهیه مکمل‌ها، داروخانه است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار