رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت وگو با ایسکانیوز:

عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرآیند آیین دادرسی می شود

حجت الاسلام دکتر شهریاری ،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، گفت: هدف اصلی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضائیه برای ذی نفعان و شهروندان است و مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم.

برای ارزیابی از اجرای تصمیمات وزارت کشور، به شاخص های راهبردی نیازمندیم

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور با اشاره به اینکه در سیستم پایش اجرای تصمیمات از پیشرفت برنامه‌ها اطلاع کسب می کنیم گفت: برای ارزیابی اجرایی تصمیمات به شاخص های راهبردی نیازمندیم.

معاون قوه قضائیه:

طرح ابلاغ الکترونیکی حدود 65 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته است

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه، راه اندازی طرح ابلاغ الکترونیکی طی هشت ماه، حدود 65 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته است، گفت: این طرح موجب کاهش اطاله دادرسی هم می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار