رئیس کمیته عمران شورا

برخی اطلاعات منتقل شده از خط 7 مترو دقیق نبود/تا کف استانداردها رعایت نشود خطی بهره برداری نمی شود

رئیس کمیته عمران شورا گفت: برخی اطلاعات منتقل شده از خط 7 مترو اطلاعات دقیقی نبوده است.

در تهران مدیریت یکپارچه شهری تعریف نشده است/ ایستگاه راه آهن باید از بافت شهری برود

 عضو شورای شهر تهران گفت: ایستگاه راه آهن درون شهر باید دارای استانداردهای محیطی شهری باشد اما در تهران اینگونه نیست و مشکل ساز شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار