رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای شهرتهران

پشت‌پرده رانت زباله‌های پایتخت

طلای کثیف هم لقب گرفته، چرا که برای بسیاری ثروت های کلانی ایجاد کرده است، ثروتی که از زباله من و شمای شهروند و از تلاش زباله گردهای خرده‌پایی که تا کمر درون مخازن زباله خم می شوند؛ بدست می‌آید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار