راهبردها و برنامه‌ها

 سیر آموزش با تلفیق مهارت ها و مفاهیم راهبردی شش ساله

علی رضا عسکریان، معاون اداری و مالی کمیته امداد با اشاره به اینکه در رویکرد جدید این نهاد استان‌ها در بالاترین سطح تفویض اختیار قرار خواهند گرفت گفت: هدف از این تفویض اختیار، انعطاف‌پذیری بیشتر در استان‌هاست تا این گونه بتوانند به تناسب ماموریت ها، نظام حقوقی و دستمزد قابل قبولی را برای نیروهای قراردادی و غیررسمی تعیین کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار