راهنماهای بالینی

معاون درمان وزارت بهداشت در دیدار با مشاور سازمان جهانی بهداشت؛

راه مدیریت منابع و مصارف، اجرای گاید لاین وراهنماهای بالینی است

معاون درمان وزیر بهداشت در دیدار با پروفسور هلگر شومان مشاور سازمان جهانی بهداشت  از دانشگاه McMaster  کانادا  گفت: تدوین محصولات دانشی از دو سال پیش در وزارت بهداشت به صورت جدی با مشاکت افراد صاحب نظر و برجسته هر رشته تخصصی از گروه های بورد و انجمن های علمی و تخصصی آغاز شد.

خدمات پایه در حوزه درمان در حال بازنگری و تدوین است

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمت از اولویت های حوزه درمان است، از ابلاغ خدمات طب تسکینی و مراقبت در منزل و آیین نامه مراکز ناباروری خبر داد.

اولین جلسه کمیته راهبری راهنماهای بالینی/برنامه‌ریزی برای 40 بیماری‌ در کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: 40 بیماری در کشور بخش بزرگی از خدمات سلامت را به خود اختصاص می‌دهند که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار