راهنمای بالینی

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد :

تدوین پروتکل برای 20 راهنمای بالینی و خدمات پرهزینه قبل از پایان سال

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه نظام ارجاع یک مهره کلیدی در نظام سلامت است، گفت: سعی داریم تا قبل از پایان سال برای 20 راهنمای بالینی و خدمات پرهزینه، پروتکل های قابل اجرا در بیمارستان ها تدوین کنیم. 

معاون وزارت بهداشت خبر داد:

همکاری ۲۰۰استاد درتدوین راهنماهای بالینی/تشکیل کمیته های دانشگاهی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از همکاری ۲۰۰ استاد علوم پزشکی در تدوین راهنماهای بالینی خبر داد و گفت: به منظور بومی سازی این راهنماها کمیته های دانشگاهی تشکیل می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار