راهیان نور

  • سرزمین نور

    عکس| جواد هادی

    سرزمین نور

    سابقه راهیان نور به همان سال های ابتدایی جنگ بازمی گردد. پس از آزادسازی اولین سرزمین های اشغالی در شمال خوزستان، از سال ۱۳۶۱، عده ای به بازدید از جبهه های جنگ شتافتند. بعد از پایان دفاع مقدس گروه های مردمی خودجوش متشکل از رزمندگان شکل گرفت که در ایامی خاصی نظیر عید نوروز و تعطیلات تابستان کارون هایی را برای بازدید از مناطق جنگی سامان می دادند و تا اکنون نیز ادامه دارد. از اواخر سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این سفرها به تعلیق در آمده است. مجموعه پیش رو در سالهای گذشته به ثبت رسیده است.