ربات‌های نرم

رباتی که به اکتشاف فضا می رود

دانشمندان نوعی ربات نرم اختراع کردند که تحت فشار هوا کنترل شده و می‌توان از آن در موقعیت های فضایی و امداد و نجات استفاده کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار