رسانه دانشگاهی

رسانه‌های رسمی در ایران، بازتاب دهنده واقعیات جامعه نیستند

پیشکسوت رسانه گفت: رسانه‌های رسمی در ایران، بازتاب دهنده واقعیات جامعه نیستند. این رسانه، موضع‌گیری خاص خود را دارد و به دنبال بازتاب مواضع‌اش است و فکر می کند روش درستی را انتخاب کرده است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور خبر داد:

تلاش برای تناسب رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای با نیازهای جامعه

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: یکی از برنامه های اصلی دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور تلاش برای تناسب بین افزایش رشته های دانشگاهی و نیازهای روز بازار کار است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار