رشته های کم جمعیت

در سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد؛

شمس:  پرداخت حق الزحمه پایان نامه ها از منابع بودجه پژوهشی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از  پرداخت حق الزحمه پایان نامه ها از منابع بودجه پژوهشی دانشگاه خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار